Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring Werkbezoekapplicatie

VWS streeft ernaar om de online-informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de Werkbezoekapplicatie.

De status van deze website is:  D - Voldoet niet

Planning

Het voornemen is om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 de Werkbezoekapplicatie door een onafhankelijke instantie te laten onderzoeken op digitale toegankelijkheid en de resultaten hiervan te gebruiken voor het laten verbeteren van de Werkbezoekapplicatie.

Uiterlijk 31 december 2023 willen we minimaal de status B (‘Voldoet gedeeltelijk’) bereikt hebben, indien dat nu nog niet het geval is. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak dan bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met Rijksoverheid.nl.