Privacy

Het ministerie van VWS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. VWS gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Zie voor meer informatie: Privacyverklaring ministerie VWS