Contact

De ministers en staatssecretaris van het ministerie van VWS ontvangen tientallen uitnodigingen per week. Bijvoorbeeld om een congres toe te spreken, een boek in ontvangst te nemen of om kennis te maken met een organisatie. Zij stellen deze uitnodigingen zeer op prijs. Ze vinden het nuttig om regelmatig het land in te gaan, met mensen te spreken en te kijken hoe ze het beleid kan verbeteren en vernieuwen.

Heeft u vragen over de manier waarop u bewindspersonen kunt uitnodigen, kijk dan op www.rijksoverheid.nl/uitnodigingenVWS of stuur een ons een e-mail.